فیلترهای برنزی

فیلترهای برنزی

فیلترهای برنزی

این فیلترها از پودرهای کروی با دانه بندی مختلف طبق مشخصات درخواستی مشتریان از نظر میزان هوادهی ،فشار کاری و میزان تخلخل برای مصرف در پالایشگاهها ،کارخانجات سیمان ،صنعت هوای فشرده ، صنایع پتروشیمی و دارو سازی ...در ابعاد و اشکال مختلف تولید می گردد.پارامترهای هوادهی و فشار که اهم پارامترها می باشنددر واحد کنترل کیفی توسط دستگاههای مخصوص سنجیده می گردد.

سایر محصولات

کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف می باشند که

بوشهای خودروغنکار

بوشهای خود روغنکار

بوشهای خودروغنکار با کاربرد در صنایع خودرو سازی، الکترو موتور سازی،لوازم خانگی و غیره

پودرهای آتمیزه

پودرهای آتمیزه

پودرهای آتمیزه آبی مس و آلیاژ مس جهت مصارف صنعتی گوناگون

قطعات متالورژی پودری آهنی

قطعات متالورژی پودری آهنی

قطعات متالورژی پودری آهنی با کاربرد در صنایع خودرو ، الکترو موتور و مصارف صنعتی گوناگون